Haberler

1 Aralık 2018 ADR Sınavı İtiraz Edilecek Sorular

A Kitapçığı;

1 ARALIK 2018 SINAVI İTİRAZ EDİLEN SORULAR

11. Bir işletme, test amacı ile UN 3156 sipariş etmiştir. Bu madde her birinin kapasitesi 20 litre olan 12 adet tüpe doldurularak taşıma aracına yüklenmiştir. Araçta bu yükün haricinde bir palet üzerinde variller içerisinde ADR? ye uygun olarak hazırlanmış toplam 760 litre UN 1202 maddesi bulunmaktadır. Uygun havalandırma sistemi olmayan kapalı bir araç ile yapılacak olan bu taşıma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Bu sevkiyat için araçta yazılı talimat bulundurulması zorunludur.

B. Bu sevkiyatı yapacak araç için ADR Onay Belgesine gerek yoktur.

C. Bu aracın açılan kargo kapılarına ?DİKKAT, HAVALANDIRMA YOKTUR, DİKKATLİ AÇINIZ? ibaresi yazılmak zorundadır.

D. Bu sevkiyat için hazırlanan Taşıma Evrakında her bir taşıma kategorisi için toplam tehlikeli mal miktarları yazılması zorunlu değildir.

E. Bu sevkiyat için hazırlanan taşıma evrakında gaz için, ?UN 3156, SIKIŞTIRILMIŞ GAZ YÜKSELTGEN B.B.B., 2.2 (5.1), (E)? ifadesi yer almalıdır.

İTİRAZ: Soruda 1.1.3.6 muafiyetinden faydalanılmaktadır. Ancak 1.1.3.6 muafiyetinde 5.4.3 yazılı talimat zorunlu değildir. A şıkkı da yanlış olmaktadır.

29. Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan aşağıdaki taşıma birimlerinden hangileri için, asgari 2 kg kuru toz (yada aynı kapasiteye sahip başka bir söndürücü madde) içeren, A, B ve C sınıfındaki yangınlar için uygun taşınabilir bir yangın söndürme aleti yeterlidir?

I. Ambalajlanmış olarak 200 litre UN 1652 ve 200 litre UN 3065 PG III maddeleri ile 300 litre UN 1866 PG III maddelerini aynı taşıma biriminde taşıyan taşıma birimi için

II. 333 kg UN 3091 maddesini taşıyan taşıma birimi için

III. 20 kg UN 0417 maddesini taşıyan taşıma birimi için

IV. 50 kg UN 0241 maddesini taşıyan taşıma birimi için

V. 500 litre UN 1164 maddesini 5 litrelik iç ambalaj ve 50 kg?lık dış ambalajlarda taşıyan taşıma birimi için

A. I ve III B. I, IV ve V C. II, III ve IV D. II ve III E. II, IV ve V

İTİRAZ:

  • I.UN 3065 PG III, Tablo A, sütun 6, özel hüküm 145 bulunmaktadır,
  • Özel hüküm 145 : ?250 litre veya daha küçük kaplarda taşındığında, paketleme grubu III´;te yer alan alkollü içecekler ADR zorunluluklarına tabi değildir.?
  • 1.1.3.6.5 : ?Bu alt başlığın amacı dahilinde, 1.1.3.1 (a), (b) ve (d) ila (f), 1.1.3.2 ila 1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.9 ve 1.1.3.10 uyarınca muaf tutulan tehlikeli mallar, dikkate alınmaz.? diye belirtmektedir.
  • Özel hüküm muafiyeti 1.1.3.4 referansında geçtiği için 1.1.3.6?da hesaba katılmamalıdır.
  • II. UN 1652 (TK2); UN 1866, PG III (TK3) için 1.1.3.6 muafiyeti hesaplandığında (200 x3 =600) (600 +300 =900) muaf olarak bulunur.
  • 2 kg YETERLİDİR.

YANIT: I,II,III,IV olmalıdır.

34. Aşağıdaki taşıma evraklarından hangileri doğru olarak düzenlenmiştir?

I. UN 3406 BARYUM PERKLORAT ÇÖZELTİSİ 5.1, III, (E)

II. UN 2719 BARYUM BROMAT, 5.1 (6.1), PG II, (E)

III. UN 2032 NİTRİK ASİT, KIRMIZI DUMANLI, 8 (5.1), PG I, (C/D)

IV. UN 2194 SELENYUM HEKZAFLORÜR, 2.3 (8), (D)

V. UN 3509 AMBALAJLAR, ISKARTA, BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ, 9, (E)

A. II, IV ve V B. I, III ve V C. II, III ve V D. II ve IV E. I, II ve V

İTİRAZ:

V. UN 3509 AMBALAJLAR, ISKARTA, BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ, 9, (E)

5.4.1.1.19 referansı gereği ?Iskarta, boş, temizlenmemiş ambalajlar için, 5.4.1.1.1 (b) içinde belirtilmiş uygun sevkiyat adı "([...] KALINTILARI İLE)" ibaresi ile tamamlanacak ve takiben sınıf numaralandırma sırasına göre, kalıntılara karşılık gelecek şekilde sınıf(lar) ve ikincil risk(ler) yazılacaktır.?

YANIT: D olmalıdır. ;  ;  ;  ;  ;

21.12.2018tmgd