Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi

tmgd eğitimiTehlikeli maddelerin Karayolu , Demiryolu ve Denizyolu araçları ile taşımacılık faaliyetinde bulunan Firmalar ilgili taşıma moduna göre Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmalı veya dişardan destek almalıdırlar.


  • a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,

  • b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri kapsamaktadır.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma şartları;

  • a) Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,

  • b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına dair beyanda bulunmak,

  • c) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,

  • ç) TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü önlisans diplomasına sahip olmak ve bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,


Bir TMGD, istihdam edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla beş yerde danışmanlık yapabilir. TMGDK bünyesinde hizmet veren bir TMGD, TMGDK tarafından hizmet verilen en fazla sekiz işletme için danışman olarak görevlendirilebilir.


TMGD’ler, sertifika yenileme sınavına girebilmeleri için, bilgilerin tazelenmesi ve ADR/RID/IMDG Kod’da yapılan değişiklikler ile ulusal mevzuatın takibi amacıyla, iki yıldan az olmayan aralıklarla beş yıl içerisinde en az iki sefer tazeleme eğitimine katılmak zorundadırlar. Her bir tazeleme eğitiminin süresi 16 saatten az olamaz.


TMGD’ler sertifikalarının sürelerinin son yılında sertifikalarını yenilemek için Bakanlıkça düzenlenen tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girmek zorundadırlar. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası yenilemek için en fazla 4 sınava girme hakkı verilir. Yenileme sınavlarında başarısız olanların veya sertifika süresi dolanların yeniden eğitim almaları gerekir


TMGD Sınavı:

  • Sınavlar, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde yapılmaktadır.

  • Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması gerekir.

  • Sınavlar 210 dakika olup 40 adet soru içermektedir.

Not: Yangın Sertifikanızı eğitim kurumumuz aracılığı ile temin edebilirsiniz.

tmgd