Risk Değerlendirme Eğitimi

RİSK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ
ULUSLARARASI STANDARTLAR ESAS ALINARAK
SECİLEN 2 YÖNTEM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

MADDE 1
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.
Risklerin belirlenmesi ve analizi
MADDE 9 – (1) Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.
(2) Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.

1.YÖNTEM
MIL-STD-882-D RİSK DEĞERLENDİRME KARAR MATRİSİ
En sık kullanılan yaklaşımlardan biri olan risk değerlendirme matrisi ABD.  Askeri standardı MIL_STD_882-D olarak da bilinen sistem güvenlik program gereksinimi karşılamak maksadıyla geliştirilmiştir. Matris diyagramları iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmekte kullanılan bir değerlendirme aracıdır.
L Tipi Matris:
5 x 5 Matris diyagramı (L Tipi Matris) özellikle sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde kullanılır.
RİSK ASSESSMENT DECİSİON MATRİX
MIL-STD-882-D, DEPARTMENT OF DEFENSE STANDARD PRACTICE: SYSTEM SAFETY
Önemli not: Söz konusu yöntem risk değerlendirme yönetmeliğimde belirtilen usul ve esasları kapsar. Bu kapsamda işyerlerinde yapılması gereken ve zorunluluk arz eden uluslararası standart olan bir risk değerlendirme yöntemidir.

2. YÖNTEM
FİNE-KİNNEY RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODU-1976
Riskin önemi ve büyüklüğü; Ortaya çıkması muhtemel zararların yok edilmesi ve azaltılması için yapılması gereken faaliyetin büyüklüğü ve önceliği hakkında karar vermek için kullanılan sınıflandırmaya ilişkin risk değerlendirme metodudur.
G. F. Kinney U.S. Naval Postgraduate School
D. Wiruth Safety and Security Department
Rapor No=NWC TP 5865
Birim No=DNLP TASK ASSIGNMENTR000 01 01-June 1976
Naval Weapons Center China Lake, California 93555-USA.
Önemli not: kinney risk değerlendirmesi metodu-1972 iptal edilmiştir.

 

Eğitim süresi 2 gündür.

tmgd