Haberler

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI TAZELEME EĞİTİMLERİ HAKKINDA DUYURU

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI TAZELEME EĞİTİMLERİ HAKKINDA DUYURU ;

25.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.04.2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ?in 21 nci maddesine istinaden Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının (TMGD) Tazeleme Eğitimleri aynı Tebliğ?in Geçici 2 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre 01.01.2019 tarihinden itibaren başlayacaktır. ;

Bu kapsamda; ;

1. Tazeleme eğitimleri Bakanlığımızca TMGD eğitimi vermek üzere yetkilendirilen eğitim kuruluşlarınca verilecektir. ;

2. Yenileme eğitimlerinin ulusal mevzuatı ve ADR, RID ve IMDG Kod değişikliklerini kapsaması zorunludur. ;

3. Tazeleme eğitimlerinin kayıtları, eğitim kuruluşları tarafından e-devlet (kamu.turkiye.gov.tr) sistemi üzerinden yapılacaktır. ;

4. Eğitimin süresi 16?şar saat olacaktır. ;

5. Eğitime devam zorunludur. ;

6. Tüm TMGD?ler; ADR, RID ve IMDG Kod Sözleşmelerinin yeni versiyonunun yayımlandığı yıl içerisinde (Örneğin ADR ve RID için 01.01.2019 - 31.12.2019, IMDG Kod için 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında) tazeleme eğitimlerini alacaklardır. ;

7. Eğitim sonrası eğitim kuruluşlarınca yapılacak sınav sonuçları e-devlet (kamu.turkiye.gov.tr) sistemine girilecektir. ;

8. TMGD Tazeleme eğitimlerini süresi içerisinde almayan TMGD?ler, Sertifikası yenileme sınavına giremezler. Tazeleme eğitimi almayan adayların, sertifika bitim tarihinden sonra tekrar TMGD Eğitimi almaları ve TMGD Sınavına girmeleri gerekmektedir. ;

9. TMGD?lerin eğitim aldıkları yılda geçerli olan ADR, RID ve IMDG Kod Sözleşmelerine yönelik tazeleme eğitimi almalarına gerek yoktur. Bu kapsamdaki TMGD?lerin tazeleme eğitimleri Sözleşmenin bir sonraki versiyonunun yayınlandığı yıldan itibaren başlayacaktır. ;

10. ADR, RID ve IMDG Kod Sözleşmesinin yeni versiyonun yayınlandığı yıl içerisinde sertifika süresi biten adaylar yenileme sınavına girmeden önce o yıla ait tazeleme eğitimini almaları zorunludur. ;

11. Eğitim kuruluşları 01.01.2019 tarihinden sonra, Sözleşmelerin (ADR, RID ve IMDG Kod) değiştiği yılların ilk 6 (altı) ayı içerisinde yürürlüğü devam etmekte olan bir önceki Sözleşmeyi eğitim materyali olarak kullanabileceklerdir. Ancak, bu süre içerisinde yeni Sözleşmenin güncellemelerini de TMDG adaylarına aktarmak zorundadırlar. ;

DUYURULUR.

3.01.2019tmgd