Haberler

01 Aralık 2018 TMGD ve SRC 5 Sınavı İtiraz Sonuç Duyurusu

01 ARALIK 2018 TMGD VE SRC 5 SINAVI

İTİRAZ SONUÇ DUYURUSU

Bilindiği üzere, 01 Aralık 2018 tarihinde yapılan TMGD ve SRC5 Sınavı sonuçları 14.12.2018

tarihinde yayınlanmıştır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği ve

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki yeterlilik Eğitimi

Yönergesi kapsamında yasal süresi içerisinde sınava yapılan yazılı itirazlar Genel

Müdürlüğümüzce değerlendirilmiştir. Buna göre;

1. TMGD ADR ile ilgili itiraz dilekçelerinde belirtilen;

- ;TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 8 inci sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık

gelen 29 uncu soru),

- ;TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 11 inci sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık

gelen 32 nci soru),

- ;TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 24 üncü sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya

karşılık gelen 5 inci soru),

- ;TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 29 uncu sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya

karşılık gelen 10 uncu soru),

- ;TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 34 üncü sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya

karşılık gelen 15 inci soru),

yapılan inceleme sonucunda hatalı olduğu tespit edilmiştir. Sınava katılanların tümünün bu

soruları doğru cevaplandırdığı kabul edilmiştir. Bu sorulardan daha önce puan almayan tüm

adaylara soruların puanları olumlu olarak yansıtılmıştır.

2. TMDG RID+IMDG Kod ile ilgili itiraz dilekçelerinde belirtilen;

- ;TMGD-RID+IMDG KOD A soru kitapçığındaki 5 inci sorunun (B kitapçığında ise aynı

soruya karşılık gelen 15 inci soru),

- ;TMGD-RID+IMDG KOD A soru kitapçığındaki 23 üncü sorunun (B kitapçığında ise aynı

soruya karşılık gelen 33 üncü soru),

- ;TMGD-RID+IMDG KOD A soru kitapçığındaki 30 üncü sorunun (B kitapçığında ise aynı

soruya karşılık gelen 40 ıncı soru),

- ;TMGD-RID+IMDG KOD A soru kitapçığındaki 35 üncü sorunun (B kitapçığında ise aynı

soruya karşılık gelen 25 üncü soru)

yapılan inceleme sonucunda hatalı olduğu tespit edilmiştir. Sınava katılanların tümünün bu

soruları doğru cevaplandırdığı kabul edilmiştir. Bu sorudan daha önce puan almayan tüm adaylara

soruların puanı olumlu olarak yansıtılmıştır.

- Sınav sonuçları açıklanmadan önce hatalı olduğu tespit edilen ve sınav sonuçlarına olumlu

yansıtılan TMGD-RID+IMDG KOD A soru kitapçığındaki 33 üncü soru (B kitapçığında ise

aynı soruya karşılık gelen 23 üncü soru) ya yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmamıştır.

3. TMDG Sınavına yönelik itiraz dilekçelerinde belirtilen diğer sorularla ilgili yapılan

incelemede ise; sınava girenleri yanlış sonuca götürecek nitelikte bir hata tespit edilmemiştir.

4. TMGD ve SRC 5 Sınavına girip cevap kağıdının tekrar değerlendirilmesini talep edenler ile

cevap kağıdında boş soru bırakmadığını iddia edenlerin, cevap kağıtlarının tekrar incelenmesi

neticesinde herhangi bir maddi hataya rastlanmamıştır.

Duyurulur.

12.01.2019tmgd